Fjölmiðlanefnd birtir í dag mat sitt á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016 en samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið er fjölmiðlanefnd ætlað að leggja sjálfstætt mat á það árlega hvort Ríkisútvarpið hafi uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt.

Niðurstaða nefndarinnar er sú að Ríkisútvarpið hafi sinnt menningarlegu, lýðræðislegu og samfélagslegu hlutverki sínu í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í 3. gr. laga um Ríkisútvarpið nr. 23/2013, um fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, og þar með uppfyllt almannaþjónustuhlutverk sitt árið 2016.

Þetta er í fjórða sinn sem fjölmiðlanefnd skilar mati á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins til mennta- og menningarmálaráðherra og stjórnar Ríkisútvarpsins en í fyrsta sinn sem matið fer fram með hliðsjón af samningi mennta- og menningarmálaráðherra og Ríkisútvarpsins, sem gerður var á grundvelli núgildandi laga um Ríkisútvarpið og undirritaður var 1. apríl 2016.

Matið byggir auk þess á greinargerð Ríkisútvarpsins um fjölmiðlun í almannaþágu fyrir árið 2016, sem Ríkisútvarpið afhenti fjölmiðlanefnd í desember 2017, og á ársskýrslu og ársreikningi Ríkisútvarpsins fyrir árið 2016.

Hér má nálgast mat fjölmiðlanefndar á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins árið 2016