365 miðlar hf

365 miðlar hf., kt. 4807022390, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
Nafn miðla:
Fréttablaðið, Visir.is

Vefsetur: www.365.is / www.visir.is

Fyrirsvarsmaður: Sævar Freyr Þráinsson, kt. 160671-3439
Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir, kt. 100455-3319

Eignarhald:

A hlutir:
Moon Capital S.á.r.l. 51,7945%
ML 102 ehf. 22,476%
Grandier S.A., í eigu Sigurðar Bollasonar, 8,7423%
Auður I fagfjárfestasjóður slf., 14,5087%
Ari Edwald 1,2809%
Volta ehf. 0,98377%
Selma Ósk Kristiansen 0,00309%
Pálmar Hallgrímsson 0,00146%
Kjartan Birgisson 0,00027%
Arnljótur Bjarki Bergsson 0,00027%
Guðni Ragnarsson 0,00024%
Jón Líndal Guðnason 0,00018%
Jón Heiðar Guðjónsson 0,00017%
Ólafur Örn Pálmarsson 0,00013%
Ólöf Björnsdóttir 0,00007%
Þórarinn Óskarsson 0,00006%
Guðný G. Ólafsdóttir 0,00006%
Valgerður Karlsdóttir 0,00006%
Hallfríður Brynjólfsdóttir 0,00005%
Michael A Levin 0,00005%
Eyþór Hjartarson 0,00003%

B hlutir:
Apogee ehf., 100%

Eigendur Apogee ehf: Félög á vegum Ingibjargar S. Pálmadóttur
Eigandi Mooncapital og ML 102 ehf: Ingibjörg S. Pálmadóttir

Eigandi Volta ehf: Kjartan Örn Ólafsson, 100%

Eignarhald Auðar 1:
AC eignarhald hf., 10,6%. Hlutaskrá AC eignarhalds má nálgast hér.
Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 9,4%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 6,3%
Stapi, lífeyrissjóður, 6,3%
Berlind Björk Jónsdóttir, 6,3%
Monóna ehf., eigandi Ragnheiður Jóna Jónsdóttir, 6,3%
Stafir lífeyrissjóður, 4,7%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 4,7%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 4,7%
Almenni lífeyrissjóðurinn, 4,7%
Glitnir Eignarhaldsfélag, eigendur kröfuhafar Glitnis banka, 4,7%
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 4,7%
Festa lífeyrissjóður, 3,1%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, 3,1%
Ingunn Wernersdóttir, 3,1%
Arkur ehf., eigandi Steinunn Jónsdóttir, 3,1%
Hlutdeild, deild Vinnudeilusjóðs SA, 3,1%
Lífeyrissjóður verkfræðinga, 1,6%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga, 1,6%
Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands, 1,6%
Erna Gísladóttir, 1,6%
Heiðarlax ehf., eigandi Rudolf Lamprecht, 1,5%
Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, 1,2%
KP Capital ehf., eigandi Kristín Pétursdóttir, 0,8%
Jón Sigurðsson, 0,8%
Miðeind ehf., eigandi Vilhjálmur Þorsteinsson, 0,8%

Upplýsingar um eignarhald  uppfærðar 17. október 2016.

Ritstjórnarstefna:

80′s Bylgjan
Lögin frá níunda áratugnum með fjölbreyttri blöndu af vinsælustu lögum þess tíma.
80′s Bylgjan sendir út í gegnum visir.is og í gegnum Úvappið.

Apparatið
Leggur áherslu á að kynna og spila framsækna og nýlega íslenska tónlist í bland við eldra efni.
Apparatið sendir út í gegnum visir.is og í gegnum Úvappið.

FM Extra
Besta og ferskasta bítíð í bænum. Meira Hip hop, Dans og Dub Step tónlist fyrir ungt fólk.
FM Extra sendir út í gegnum visir.is og í gegnum Úvappið.

Fréttablaðið:
Fréttablaðið fullnægir þörfum lesenda sinna fyrir daglegan blaðalestur með fréttum, skoðunum og afþreyingu. Blaðið leggur áherslu á:
- áreiðanlegan og vandaðan fréttaflutning. Rangfærslur eru ævinlega leiðréttar. Blaðið starfar í samræmi við siðareglur 365 miðla.
- að hafa sjálft ekki skoðun á neinu máli.Skoðanapistlar ritaðir af starfsmönnum ritstjórnar eru undir þeirra nafni og á þeirra ábyrgð.
- að fjalla um margar hliðar mála og draga fram ólíkar skoðanir og sjónarmið.
- að vera opinn og líflegur umræðuvettvangur fyrir lesendur og birta daglega umræðugreinar frá þeim.
- að fylgjast vel með hagsmunamálum lesenda, neytenda, skattgreiðenda og kjósenda og veita stjórnvöldum, stofnunum og fyrirtækjum sanngjarnt aðhald.
- að blaðið sé aðgengilegt og brjóti mál til mergjar fyrir lesendur með stuttum texta og skýringarmyndum.
- að vera hófstillt í framsetningu og útliti.
- að blaðið sé skrifað á mannamáli, ekki máli stofnana eða sérfræðinga.

Visir.is
Stefna Vísis er að vera fyrst með fréttirnar og njóta sérstöðu fyrir vandaðar fréttir settar fram með skýrum hætti og í lifandi framsetningu. Vísir starfar í samræmi við opinberar siðareglur 365 miðla. Á Vísi eiga að starfa metnaðarfullir einstaklingar með fjölbreytta menntun, þekkingu og reynslu sem fagfólk í fremstu röð sem hefur það að markmiði að flytja fólkinu í landinu
traustar fréttir með ábyrgum hætti. Vísir á að hafa metnað til að þjóna sínu mikilvæga hlutverki í samfélaginu og veita landsmönnum öllum vandaða fréttaþjónustu í útvarpi, sjónvarpi og á vefnum.

 

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði
Reglur 365 miðla um ritstjórnarlegt sjálfstæði

 

Ákvarðanir og álit í málum 365 miðla hf.

Ákvörðun nr. 5/2015 um óheimil viðskiptaboð fyrir áfengi og duldar auglýsingar í fylgiblaði 365 miðla um bjór – 29. júní 2015

Álit nr. 1/2014 Birting auglýsingar frá PokerStars.com á Stöð 2 Sport 2 – 5. mars 2014

Ákvörðun 1/2013 Birting auglýsinga í dagskrá sem ætluð er börnum yngri en 12 ára á Stöð 2 – 23. september 2013

Ákvörðun 1/2012 Erlent myndefni á Stöð 2 Sport 5 og Stöð 2 Sport 6 án íslensks tals eða texta – 17. október 2012

Ákvörðun 2/2012 Erlent myndefni á Stöð 2 Krakkar án íslensks tals eða texta og miðlun auglýsinga í dagskrá ætluðum börnum yngri en 12 ára – 17. október 2012

Ákvörðun 4/2012 Sýning á efni sem er ekki við hæfi barna fyrir vatnaskil á Stöð 2 Bíó – 12. desember 2012

Ákvörðun 5/2012 Sýning á efni sem er ekki við hæfi barna fyrir vatnaskil á Stöð 2 – 12. desember 2012

Bréf til 365 miðla vegna auglýsinga í kringum dagskrá ætlaða börnum yngri en 12 ára – 18. maí 2012

Bréf til 365 miðla vegna auglýsinga í kringum dagskrá ætlaða börnum yngri en 12 ára – 11. júní 2012