Alþjóðlegt samstarf

Fjölmiðlanefnd er í samstarfi við systurstofnanir/nefndir á Norðurlöndum og fundar einu sinni á ári með þeim. Einnig tekur fjölmiðlanefnd  þátt í samstarfi evrópskra stjórnsýslustofnana í fjölmiðlamálum á vettvangi EPRA og er auk þess hluti af samráðshópi evrópskra fjölmiðlaeftirlitsstofnana, ERGA, sem gegnir ráðgjafarhlutverki gagnvart framkvæmdastjórn Evrópusambandsins á sviði fjölmiðlamála.

Í fjölmiðlalögum/útvarpslögum aðildarríkja EES hefur hljóð- og myndmiðlunartilskipun ESB verið innleidd. Liður í því að tryggja að túlkun og eftirfylgni sé samræmd innan ríkja EES er samstarf þeirra stjórnvalda sem sinna eftirliti með lögunum.