Kjarninn miðlar ehf.

Kjarninn miðlar ehf., kt. 690413-0190
Laugavegur 71, 101 Reykjavík
Heiti miðla: Kjarninn og Vísbending
Vefsetur: www.kjarninn.is
Netfang: kjarninn@kjarninn.is / visbending@kjarninn.is

Nafn fyrirsvarsmanns: Hjalti Harðarson framkvæmdastjóri
Nafn ábyrgðarmanns Kjarnans: Þórður Snær Skagfjörð Júlíusson ritstjóri
Nafn ábyrgðarmanns Vísbendingar: Magnús Halldórsson ritstjóri

Ritstjórnarstefna Kjarnans: Kjarninn elskar fréttir og tækni, og er sannfærður um að þetta tvennt fari saman. Kjarninn er ný tegund fjölmiðils á Íslandi, sem sameinar kosti blaðamennsku og ljósvakamiðlunar og verður alltaf við höndina. Kjarninn er sjálfstæður, gagnrýninn, gagnvirkur og skemmtilegur og verður öllum ókeypis, alltaf. Kjarninn er í eigu þeirra sem að honum standa og það eina sem drífur okkur áfram er að gera betur. Kjarninn leggur áherslu á gæði og dýpt. Hann ætlar að fjalla um þau mál sem skipta máli. Kjarninn ætlar að rannsaka og skýra málin fyrir lesendum sínum.

Ritstjórnarstefna Vísbendingar: Vísbending er vikurit um viðskipti og efnahagsmál. Útgáfan er fyrst og fremst kostuð af áskriftum. Vísbending á að miðla fróðleik sem nýtist forystumönnum í atvinnulífi og stjórnmálum í þeirra störfum. Vísbending á að gefa heiðarlega mynd af íslensku viðskipta og efnahagslífi, stuðla að hreinskiptinni umræðu um frjáls viðskipti innanlands og milli landa. Vísbending berst fyrir heiðarlegum viðskiptaháttum og frjálslegri umgjörð um viðskiptalífið. Greinar skulu ritaðar á skýru og einföldu máli, vandað skal til upplýsinga og prentunar.

Eignarhald:
HG80 ehf., í eigu Hjálmars Gíslasonar, 16,55%
Miðeind ehf., í eigu Vilhjálms Þorsteinssonar, 15,98%
Magnús Halldórsson, 13,79%
Þórður Snær Júlíusson, 12,20%
Birna Anna Björnsdóttir, 9,39%
Hjalti Harðarson, 9,25%
Milo ehf., í eigu Gumma Hafsteinssonar og Eddu Hafsteinsdóttur, 5,69%
Fagriskógur ehf., í eigu Stefáns Hrafnkelssonar, 5,69%
Ágúst Ólafur Ágústsson, 5,69%
Birgir Þór Harðason, 2,9%
Jónas Reynir Gunnarsson, 2,9%

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði

Síðast uppfært 28. september 2017.