Ríkisútvarpið ohf.

Ríkisútvarpið ohf., kt. 600307-0450, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík.

Heiti miðils: ruv.is

Nafn ábyrgðarmanns og fyrirsvarsmanns: Magnús Geir Þórðarson

Eignarhald:

Opinbert hlutafélag sem er 100% í eigu íslenska ríkisins.

Ritstjórnarstefna:
Á vef Ríkisútvarpsins, www.ruv.is, eru fluttar fréttir og fræðsluefni. Vefurinn er vettvangur skoðanaskipta, eins og kveðið er á um í lögum um Ríkisútvarpið ohf. og í þjónustusamningi þess og menntamálaráðuneytisins um útvarpsþjónustu í almannaþágu. Haldnar eru í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur um mannréttindi og frelsi til orðs og skoðana. Þar er einnig veitt víðtæk, áreiðanleg, almenn og hlutlæg fréttaþjónusta um innlend og erlend málefni líðandi stundar. Vefurinn er ennfremur vettvangur fyrir mismunandi skoðanir á málum sem efst eru á baugi hverju sinni eða almenning varða. Jafnframt því að endurspegla það fjölbreytta efni sem framleitt er hjá RÚV hverju sinni er vefnum ætlað það hlutverk að vera sjálfstæður miðill sem kemur til móts við auknar kröfur samfélagsins um miðlun á forsendum almannaþjónustu með nútímasamskiptaleiðum, m.a. á internetinu, í samfélagsmiðlun og með nettengdum smátækjum sem nú eru orðin almenningseign. Jafnframt skal tekið fram að áður framleitt dagskrárefni í vörslu RÚV, menningararfurinn, mun smátt og smátt verða gerður aðgengilegur almenningi með þeim hætti að hver og einn geti fengið aðgang að efninu. Þetta gildir þó eingöngu um efni sem félagið hefur rétt til birtingar á.

Stefna ruv.is er að upplýsa, fræða og skemmta almenningi. Vefurinn nýtur sérstöðu fyrir vandaðar fréttir settar fram með skýrum og lifandi hætti. Vefurinn er starfræktur í samræmi við reglur sem Ríkisútvarpið hefur sett sér um meðhöndlun frétta og dagskrárefnis.

Reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði

Upplýsingar um ábyrgðar- og fyrirsvarsmann uppfærðar 18. september 2014.