Fjölmiðlanefnd

Fjölmiðlanefnd tók til starfa 1. september 2011. Fjölmiðlanefnd er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem annast eftirlit samkvæmt lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 og daglega stjórnsýslu á því sviði sem lögin ná til. Þá annast fjölmiðlanefnd þau hlutverk sem henni eru falin í öðrum lögum. Skipunartímabil nefndarinnar er til 31. ágúst 2019.

Fjölmiðlanefnd skipa:

- Hulda Árnadóttir, hæstaréttarlögmaður, formaður
- María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur, varaformaður
- Finnur Beck, héraðsdómslögmaður
- Róbert H. Haraldsson, prófessor í heimspeki og sviðsstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands

Varamenn:

- Marteinn Másson, hæstaréttarlögmaður

- Kolbrún Sævarsdóttir, héraðsdómari
- Birgir Guðmundsson, dósent í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri

Björn Vignir Sigurpálsson, fulltrúi Blaðamannafélags Íslands í fjölmiðlanefnd, óskaði formlega eftir lausn frá setu í nefndinni 2. apríl 2019, með vísan til þess að félagið hefði ákveðið að kalla fulltrúa sinn úr fjölmiðlanefnd.

Starfsreglur fjölmiðlanefndar

Málsmeðferðarreglur fjölmiðlanefndar