Fyrir fjölmiðla

Hér má nálgast umsókn um sérstakan rekstrarstuðning fyrir einkarekna fjölmiðla, eyðublöð vegna leyfisumsókna og skráninga fjölmiðla, upplýsingar um lög og reglur, leiðbeiningar og skýrslur um fjölmiðlamál og fjölmiðlamarkað.

Umsókn um sérstakan rekstrarstuðning fyrir einkarekna fjölmiðla

Auglýst er eftir umsóknum einkarekinna fjölmiðla um sérstakan rekstrarstuðning sem veittur verður á árinu 2020. Umsóknir skulu sendar fjölmiðlanefnd fyrir 7. ágúst 2020.

Í 9. gr. laga nr. 37/2020 er mennta- og menningarmálaráðherra veitt heimild til að veita sérstakan rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla. Í greininni eru tilgreind nokkur skilyrði fyrir rekstrarstuðningi og einnig getið sérstakra atriða sem þurfa að koma fram í umsókn. Þá segir í 2. mgr.: „Við ákvörðun um fjárhæð sérstaks rekstrarstuðnings skal m.a. litið til launa, fjölda starfsmanna og verktakagreiðslna vegna miðlunar á fréttum og fréttatengdu efni á ritstjórnum árið 2019, útgáfutíðni og fjölbreytileika fjölmiðla. Endanlegt hlutfall ræðst af fjölda umsókna og skal setja hámark á stuðning til einstakra fjölmiðla. Úthlutun sérstaks rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla skal fara fram eigi síðar en 1. september 2020.“

Samkvæmt ákvæðum fyrrgreindrar 9. gr. laga nr. 37/2020 hefur mennta- og menningarmálaráðherra sett reglugerð nr. 670/2020 um fyrirkomulag sérstaks rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla. Til úthlutunar verða 400 millj.kr.

Í reglugerðinni eru tilgreind skilyrði fyrir styrkveitingum og er umsækjendum bent á að kynna sér þau. Einnig hvaða kröfur eru gerðar um gögn sem eiga að fylgja umsókn.

Einnig geta þeir sem starfrækja staðbundna fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins sótt um styrk úr byggðaáætlun. Til ráðstöfunar úr byggðaáætlun eru 5 millj.kr. og ræðst styrkfjárhæð til hvers umsækjanda af fjölda gildra umsókna.

Umsóknargögn með leiðbeiningum eru hér fyrir neðan. Sækja þarf skjölin, vista og fylla út í tölvu. Þegar umsóknareyðublaðið hefur verið útfyllt þarf að prenta það út til undirritunar, skanna og senda. Mikilvægt er að öll fylgiskjöl fylgi með umsókn. Umsóknir skulu berast á netfang fjölmiðlanefndar, postur@fjolmidlanefnd.is, fyrir miðnætti 7. ágúst nk. Ef spurningar vakna um hvernig eigi að fylla umsóknina út er hægt að senda fyrirspurn á framangreint netfang.

Umsóknargögn:

Umsóknareyðublað vegna sérstaks rekstrarstuðnings til einkarekinna fjölmiðla (smella til að sækja)

Viðauki við umsókn vegna fjölda starfsmanna og launakostnaðar (smella til að sækja)

Fjölmiðlanefnd, 10. júlí 2020

 

Eyðublöð

Eyðublöð

Hér má nálgast eyðublöð fjölmiðlanefndar, m.a. umsóknir um leyfi og skráningar og eyðublað vegna árlegrar skýrslugjafar fjölmiðla.

Athugið að hala þarf niður (e. download) pdf-skjölunum áður en þau eru fyllt út og vista þau þegar upplýsingar eru færðar inn. Ef þau eru fyllt út beint í gegnum netvafra vistast upplýsingarnar ekki.

Skýrslugjöf fjölmiðla samkvæmt 23. gr. laga um fjölmiðla:
Skýrsluform fjölmiðla fyrir árið 2019

Leyfi til hljóð- og myndmiðlunar:
Umsókn um almennt leyfi 
Umsókn um skammtímaleyfi 

Skráning fjölmiðils:
Skráningareyðublað

Erlent endurvarp:
Tilkynning um erlent endurvarp samkvæmt lögum um fjölmiðla (word)
Tilkynning um erlent endurvarp samkvæmt lögum um fjölmiðla (pdf)

Lög og reglur

Lög og reglur

Með lögum um fjölmiðla sem samþykkt voru á Alþingi 2011 var innleidd hljóð- og myndmiðlunartilskipun Evrópusambandsins. Önnur ákvæði laganna eru í samræmi við löggjöf nágrannaríkja Íslands á þessu sviði. Í lögunum hefur jafnframt verið litið til tilmæla Evrópuráðsins um fjölmiðla til að tryggja tjáningarfrelsi, frelsi til upplýsinga og önnur mannréttindi. Jafnframt var safnað saman ákvæðum er varða réttindi og skyldur fjölmiðla sem kveðið er á um í öðrum lögum, svo sem í hegningarlögum, til að tryggja að frumvarpið gefi heildstæða mynd af réttindum og skyldum fjölmiðla.

Hér að neðan má finna lög um fjölmiðla og önnur lög og reglur er varða starfsemi fjölmiðla og fjölmiðlanefndar.

Lög nr 38/2011 um fjölmiðla
Lög nr. 62/2006 um eftirlit með aðgangi barna að kvikmyndum og tölvuleikjum
Upplýsingalög nr. 140/2012

Sérlög gilda um starfsemi Ríkisútvarpsins. Rétt er að taka fram að fjölmiðlanefnd hefur eingöngu eftirlit með 7. gr. um viðskiptaboð í lögum um Ríkisútvarpið, auk þess sem nefndin sinnir árlegu mati á almannaþjónustuhlutverki Ríkisútvarpsins, skv. 15. gr. laganna.

Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, nr. 23/2013

Fjölmiðlanefnd er stjórnvald sem heyrir undir stjórnsýslulög. Um starfsemi fjölmiðlanefndar gilda auk þess starfsreglur nr. 1363/2011, auk þess sem nefndin hefur sett sér reglur um málsmeðferð vegna kvartana til nefndarinnar og birt persónuverndarstefnu fjölmiðlanefndar.

Stjórnsýslulög nr. 37/1993
Starfsreglur fjölmiðlanefndar nr. 1363/2011
Málsmeðferðarreglur fjölmiðlanefndar
Persónuverndarstefna fjölmiðlanefndar

Leiðbeiningar fyrir fjölmiðla

Leiðbeiningar fyrir fjölmiðla um vernd barna gegn skaðlegu myndefni

Fjölmiðlanefnd gaf árið 2015 út leiðbeiningar fyrir fjölmiðla um vernd barna gegn skaðlegu myndefni í fjölmiðlum. Fjallað er um þann rétt í 1. mgr. 28. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. Í 28. gr. er einnig að finna svokallað vatnaskilaákvæði en það er eitt þeirra lagaákvæða sem mest hefur reynt á í ákvörðunum fjölmiðlanefndar frá því lög um fjölmiðla tóku gildi. Því var talin þörf á að skýra það og framkvæmd þess nánar.

Leiðbeiningar fyrir fjölmiðla um vernd barna gegn skaðlegu efni

Almenn viðmið um opinbera umfjöllun um börn

Hvað ber að hafa í huga og hvað ber að varast þegar fjallað er um börn og málefni barna í fjölmiðlum? Hvernig má tryggja að gætt sé að öryggi barna og velferð þegar um þau er fjallað eða þegar börn taka sjálf þátt í almennri umfjöllun? Árið 2017 tóku Barnaheill, fjölmiðlanefnd, Heimili og skóli, SAFT, Umboðsmaður barna og Unicef höndum saman um gerð almennra viðmiða vegna opinberrar umfjöllunar um börn. Viðmiðunum er ætlað að styrkja fjölmiðla í að þjóna almannahlutverki sínu með réttindi barna að leiðarljósi, tryggja vandaða og uppbyggilega umfjöllun um málefni barna í fjölmiðlum, ásamt því að stuðla að þátttöku barna í samfélagsumræðu.

Skýrslur um fjölmiðlamál og fjölmiðlamarkað

Þróun fjölmiðlamarkaðar

Fjölmiðlamál og íslenskur fjölmiðlamarkaður hefur verið töluvert til umfjöllunar á síðustu árum vegna þeirra fjölmiðlafrumvarpa sem lögð hafa verið fram á Alþingi. Nokkrar nefndir hafa verið skipaðar á síðastliðnum árum og hafa þær skilað af sér skýrslum. Þá hefur Hagstofan birt fróðlegar tölur um íslenskan fjölmiðlamarkað um árabil. Hér má finna skýrslur sem sýna þróun á íslenskum fjölmiðlamarkaði á síðustu árum:

Greinargerð fjölmiðlanefndar til mennta- og menningarmálaráðherra um rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Ágúst 2018.

Rekstrarumhverfi fjölmiðla. Tillögur nefndar um bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Janúar 2018.

Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 2005

Greinargerð um eignarhald á fjölmiðlum 2004.

Tölfræði og skýrslur um íslenska fjölmiðla hjá Hagstofu Íslands

Fjölmargar erlendar skýrslur og greinargerðir eru einnig gefnar út árlega um fjölmiðla og þróun fjölmiðlamarkaðar. Hægt er að finna efni bæði um norræna og evrópska fjölmiðla á ýmsum vefsvæðum, t.d. NORDICOM, vef Evrópuráðsins, Evrópusambandsins og á vef Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu. Hér að neðan er t.d. að finna ýmsan fróðleik um fjölmiðla.

NORDICOM
Evrópuráðið, fjölmiðlar og upplýsingasamfélagið
ÖSE, fulltrúi um frelsi fjölmiðla
Vefur framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins