Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Fjölmiðlanefnd hefur tekið saman upplýsingar um skiptingu birtingafjár á Íslandi milli miðla árið 2014, í samstarfi við stærstu birtingahúsin á Íslandi. Samantektin leiðir í ljós að um 20,4% fjármagns sem varið var í vefauglýsingar á Íslandi 2014 rann til erlendra fyrirtækja á borð við Google og Facebook. Þetta þýðir að 3,2% alls birtingafjár á Íslandi fór til erlendra veffyrirtækja en sambærilegar tölur eru mun hærri í nágrannalöndum Íslands.

Birtingahúsin sem liðsinntu fjölmiðlanefnd við samantektina með því að afhenda upplýsingar um skiptingu birtingafjár fyrir árið 2014 voru ABS-fjölmiðlahús, Birtingahúsið, MediaCom Íslandi – Fjölmiðlahús, HN markaðssamskipti/Bestun Birtingahús og Ratsjá Media.

Í flestum vestrænum ríkjum er reynt að fylgjast með mikilvægri tölfræði um auglýsingar og upplýsingar um breytingar á auglýsingamarkaði eru birtar jafnóðum. Eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum um fjölmiðla er að fylgjast með þróun og stöðu á fjölmiðlamarkaði. Með samstarfi fjölmiðlanefndar og birtingarhúsanna tekur fjölmiðlanefnd, sem hlutlægur aðili, saman þær tölur sem koma frá birtingarhúsunum og upplýsir um heildarskiptingu birtingarfjár á milli miðla á Íslandi.

Niðurstaðan samantektarinnar er sú að prentmiðlar hlutu stærsta hluta auglýsingakökunnar hér á landi árið 2014 eða 37,0% birtingafjár, sjónvarp fylgdi fast á eftir með 29,1% og útvarp með 15,8%. Innlendir vefmiðlar hlutu 12,4% birtingafjár en erlendir vefmiðlar 3,2%. Alls rann því 15,6% birtingafjár til vefmiðla árið 2014. Um 2,4% birtingafjár féll svo í flokkinn „annað“.

 

Tafla 1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Skipting birtingafjár milli miðla  2014

Sjónvarp      1.384.628.956

29,1%

Útvarp          754.151.580

15,8%

Prent      1.762.861.149

37,0%

Vefur, innanlands          590.422.196

12,4%

Vefur, erlendis          150.970.274

3,2%

Annað          115.410.913

2,4%

Heildarvelta      4.758.445.068    

 

1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Séu vefauglýsingar teknar út fyrir sviga kemur í ljós að innlendir vefmiðlar hlutu 79,6% birtingafjár á netinu en 20,4% rann til erlendra vefmiðla, á borð við Google og Facebook.

Tafla 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Vefur, innanlands     590.422.196

79,6%

Vefur, erlendis     150.970.274

20,4%

Vefur, heildarvelta     741.392.470      


 

 

 

 

 


Mynd 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Til samanburðar má geta þess að samkvæmt nýrri danskri fjölmiðlarannsókn rann 51% þess fjármagns sem varið er í vefauglýsingar í Danmörku til erlendra fyrirtækja árið 2013 eða um 20% alls birtingafjár í Danmörku.[1]

Auglýsingalandslagið hefur tekið stórstígum breytingum á Norðurlöndunum á síðustu árum og þróast með þeim hætti að hlutur erlendra vefmiðla hefur aukist mjög á kostnað innlendra miðla. Vefmiðlar fengu langstærstan hluta birtingafjár í Danmörku árið 2013 en sjónvarp kom þar næst á eftir. Dönskum prentmiðlum hefur hins vegar gengið illa að laða til sín auglýsendur á síðustu árum og minnkaði hlutur dagblaða á auglýsingamarkaði um 55% á árunum 2000-2013 í Danmörku.

Samkvæmt niðurstöðum fjölmiðlanefndar rennur langstærstur hluti birtingafjár á Íslandi hins vegar ennþá til prentmiðla og eiga vefmiðlar töluvert langt í land með að ná sömu yfirburðastöðu og vefmiðlar í nágrannalöndum hafa náð. Hlutfall innlendra og erlendra vefmiðla nam sem fyrr segir einungis 15,6% af heildarveltu árið 2014 á móti 37,0% hlutfalli prentmiðla og 29,1% hlutfalli sjónvarpsmiðla.

Þrátt fyrir að tölvu- og netnotkun sé mest á Íslandi af öllum Evrópuríkjunum[2] sker Ísland sig að þessu leyti frá nágrannaríkjum sínum. Þar hefur þróunin verið sú að auglýsendur eru að færa sig yfir á netið í stórum stíl. Markaðsfyrirtækið Group M hefur spáð því að árið 2015 verði Bretland fyrsta landið í heiminum þar sem meira en helmingur allar auglýsingatekna renni til vefmiðla. Þau lönd sem talin eru veita Bretlandi hvað harðasta samkeppni í þessum efnum eru Svíþjóð (vefmiðlum spáð 47% hlutfalli auglýsingatekna 2015), Danmörk (43%), Ástralía (42%) og Noregur (40%).[3]

Skipting birtingafjár milli miðla á Íslandi 2014

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.

***Uppfært 12. desember 2016.

 


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014)

<http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778> skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend> skoðað 23. september 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skipting birtingafjár milli miðla á Íslandi 2014

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm tilteknum birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum. Talið er að birtingahús kaupi tæplega helming auglýsinga á markaði.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014) < http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778 > skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend>  skoðað 23. september 2015.

 

Fjölmiðlanefnd hefur tekið saman upplýsingar um skiptingu birtingafjár á Íslandi milli miðla árið 2014, í samstarfi við stærstu birtingahúsin á Íslandi. Samantektin leiðir í ljós að um 20,4% fjármagns sem varið var í vefauglýsingar á Íslandi 2014 rann til erlendra fyrirtækja á borð við Google og Facebook. Þetta þýðir að 3,2% alls birtingafjár á Íslandi fór til erlendra veffyrirtækja en sambærilegar tölur eru mun hærri í nágrannalöndum Íslands.

Birtingahúsin sem liðsinntu fjölmiðlanefnd við samantektina með því að afhenda upplýsingar um skiptingu birtingafjár fyrir árið 2014 voru ABS-fjölmiðlahús, Birtingahúsið, MediaCom Íslandi – Fjölmiðlahús, HN markaðssamskipti/Bestun Birtingahús og Ratsjá Media.

Í flestum vestrænum ríkjum er reynt að fylgjast með mikilvægri tölfræði um auglýsingar og upplýsingar um breytingar á auglýsingamarkaði eru birtar jafnóðum. Eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum um fjölmiðla er að fylgjast með þróun og stöðu á fjölmiðlamarkaði. Með samstarfi fjölmiðlanefndar og birtingarhúsanna tekur fjölmiðlanefnd, sem hlutlægur aðili, saman þær tölur sem koma frá birtingarhúsunum og upplýsir um heildarskiptingu birtingarfjár á milli miðla á Íslandi.

Niðurstaðan samantektarinnar er sú að prentmiðlar hlutu stærsta hluta auglýsingakökunnar hér á landi árið 2014 eða 37,0% birtingafjár, sjónvarp fylgdi fast á eftir með 29,1% og útvarp með 15,8%. Innlendir vefmiðlar hlutu 12,4% birtingafjár en erlendir vefmiðlar 3,2%. Alls rann því 15,6% birtingafjár til vefmiðla árið 2014. Um 2,4% birtingafjár féll svo í flokkinn „annað“.

 

Tafla 1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Skipting birtingafjár milli miðla  2014

Sjónvarp      1.384.628.956

29,1%

Útvarp          754.151.580

15,8%

Prent      1.762.861.149

37,0%

Vefur, innanlands          590.422.196

12,4%

Vefur, erlendis          150.970.274

3,2%

Annað          115.410.913

2,4%

Heildarvelta      4.758.445.068    

 

1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Séu vefauglýsingar teknar út fyrir sviga kemur í ljós að innlendir vefmiðlar hlutu 79,6% birtingafjár á netinu en 20,4% rann til erlendra vefmiðla, á borð við Google og Facebook.

Tafla 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Vefur, innanlands     590.422.196

79,6%

Vefur, erlendis     150.970.274

20,4%

Vefur, heildarvelta     741.392.470      


 

 

 

 

 


Mynd 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Til samanburðar má geta þess að samkvæmt nýrri danskri fjölmiðlarannsókn rann 51% þess fjármagns sem varið er í vefauglýsingar í Danmörku til erlendra fyrirtækja árið 2013 eða um 20% alls birtingafjár í Danmörku.[1]

Auglýsingalandslagið hefur tekið stórstígum breytingum á Norðurlöndunum á síðustu árum og þróast með þeim hætti að hlutur erlendra vefmiðla hefur aukist mjög á kostnað innlendra miðla. Vefmiðlar fengu langstærstan hluta birtingafjár í Danmörku árið 2013 en sjónvarp kom þar næst á eftir. Dönskum prentmiðlum hefur hins vegar gengið illa að laða til sín auglýsendur á síðustu árum og minnkaði hlutur dagblaða á auglýsingamarkaði um 55% á árunum 2000-2013 í Danmörku.

Samkvæmt niðurstöðum fjölmiðlanefndar rennur langstærstur hluti birtingafjár á Íslandi hins vegar ennþá til prentmiðla og eiga vefmiðlar töluvert langt í land með að ná sömu yfirburðastöðu og vefmiðlar í nágrannalöndum hafa náð. Hlutfall innlendra og erlendra vefmiðla nam sem fyrr segir einungis 15,6% af heildarveltu árið 2014 á móti 37,0% hlutfalli prentmiðla og 29,1% hlutfalli sjónvarpsmiðla.

Þrátt fyrir að tölvu- og netnotkun sé mest á Íslandi af öllum Evrópuríkjunum[2] sker Ísland sig að þessu leyti frá nágrannaríkjum sínum. Þar hefur þróunin verið sú að auglýsendur eru að færa sig yfir á netið í stórum stíl. Markaðsfyrirtækið Group M hefur spáð því að árið 2015 verði Bretland fyrsta landið í heiminum þar sem meira en helmingur allar auglýsingatekna renni til vefmiðla. Þau lönd sem talin eru veita Bretlandi hvað harðasta samkeppni í þessum efnum eru Svíþjóð (vefmiðlum spáð 47% hlutfalli auglýsingatekna 2015), Danmörk (43%), Ástralía (42%) og Noregur (40%).[3]

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.

***Uppfært 12. desember 2016.

 


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014)

<http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778> skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend> skoðað 23. september 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skipting birtingafjár milli miðla á Íslandi 2014

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm tilteknum birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum. Talið er að birtingahús kaupi tæplega helming auglýsinga á markaði.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014) < http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778 > skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend>  skoðað 23. september 2015.

Fjölmiðlanefnd hefur tekið saman upplýsingar um skiptingu birtingafjár á Íslandi milli miðla árið 2014, í samstarfi við stærstu birtingahúsin á Íslandi. Samantektin leiðir í ljós að um 20,4% fjármagns sem varið var í vefauglýsingar á Íslandi 2014 rann til erlendra fyrirtækja á borð við Google og Facebook. Þetta þýðir að 3,2% alls birtingafjár á Íslandi fór til erlendra veffyrirtækja en sambærilegar tölur eru mun hærri í nágrannalöndum Íslands.

Birtingahúsin sem liðsinntu fjölmiðlanefnd við samantektina með því að afhenda upplýsingar um skiptingu birtingafjár fyrir árið 2014 voru ABS-fjölmiðlahús, Birtingahúsið, MediaCom Íslandi – Fjölmiðlahús, HN markaðssamskipti/Bestun Birtingahús og Ratsjá Media.

Í flestum vestrænum ríkjum er reynt að fylgjast með mikilvægri tölfræði um auglýsingar og upplýsingar um breytingar á auglýsingamarkaði eru birtar jafnóðum. Eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum um fjölmiðla er að fylgjast með þróun og stöðu á fjölmiðlamarkaði. Með samstarfi fjölmiðlanefndar og birtingarhúsanna tekur fjölmiðlanefnd, sem hlutlægur aðili, saman þær tölur sem koma frá birtingarhúsunum og upplýsir um heildarskiptingu birtingarfjár á milli miðla á Íslandi.

Niðurstaðan samantektarinnar er sú að prentmiðlar hlutu stærsta hluta auglýsingakökunnar hér á landi árið 2014 eða 37,0% birtingafjár, sjónvarp fylgdi fast á eftir með 29,1% og útvarp með 15,8%. Innlendir vefmiðlar hlutu 12,4% birtingafjár en erlendir vefmiðlar 3,2%. Alls rann því 15,6% birtingafjár til vefmiðla árið 2014. Um 2,4% birtingafjár féll svo í flokkinn „annað“.

 

Tafla 1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Skipting birtingafjár milli miðla  2014

Sjónvarp      1.384.628.956

29,1%

Útvarp          754.151.580

15,8%

Prent      1.762.861.149

37,0%

Vefur, innanlands          590.422.196

12,4%

Vefur, erlendis          150.970.274

3,2%

Annað          115.410.913

2,4%

Heildarvelta      4.758.445.068    

 

1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Séu vefauglýsingar teknar út fyrir sviga kemur í ljós að innlendir vefmiðlar hlutu 79,6% birtingafjár á netinu en 20,4% rann til erlendra vefmiðla, á borð við Google og Facebook.

Tafla 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Vefur, innanlands     590.422.196

79,6%

Vefur, erlendis     150.970.274

20,4%

Vefur, heildarvelta     741.392.470      


 

 

 

 

 

Mynd 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Til samanburðar má geta þess að samkvæmt nýrri danskri fjölmiðlarannsókn rann 51% þess fjármagns sem varið er í vefauglýsingar í Danmörku til erlendra fyrirtækja árið 2013 eða um 20% alls birtingafjár í Danmörku.[1]

Auglýsingalandslagið hefur tekið stórstígum breytingum á Norðurlöndunum á síðustu árum og þróast með þeim hætti að hlutur erlendra vefmiðla hefur aukist mjög á kostnað innlendra miðla. Vefmiðlar fengu langstærstan hluta birtingafjár í Danmörku árið 2013 en sjónvarp kom þar næst á eftir. Dönskum prentmiðlum hefur hins vegar gengið illa að laða til sín auglýsendur á síðustu árum og minnkaði hlutur dagblaða á auglýsingamarkaði um 55% á árunum 2000-2013 í Danmörku.

Samkvæmt niðurstöðum fjölmiðlanefndar rennur langstærstur hluti birtingafjár á Íslandi hins vegar ennþá til prentmiðla og eiga vefmiðlar töluvert langt í land með að ná sömu yfirburðastöðu og vefmiðlar í nágrannalöndum hafa náð. Hlutfall innlendra og erlendra vefmiðla nam sem fyrr segir einungis 15,6% af heildarveltu árið 2014 á móti 37,0% hlutfalli prentmiðla og 29,1% hlutfalli sjónvarpsmiðla.

Þrátt fyrir að tölvu- og netnotkun sé mest á Íslandi af öllum Evrópuríkjunum[2] sker Ísland sig að þessu leyti frá nágrannaríkjum sínum. Þar hefur þróunin verið sú að auglýsendur eru að færa sig yfir á netið í stórum stíl. Markaðsfyrirtækið Group M hefur spáð því að árið 2015 verði Bretland fyrsta landið í heiminum þar sem meira en helmingur allar auglýsingatekna renni til vefmiðla. Þau lönd sem talin eru veita Bretlandi hvað harðasta samkeppni í þessum efnum eru Svíþjóð (vefmiðlum spáð 47% hlutfalli auglýsingatekna 2015), Danmörk (43%), Ástralía (42%) og Noregur (40%).[3]

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.

***Uppfært 12. desember 2016.

 


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014)

<http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778> skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend> skoðað 23. september 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skipting birtingafjár milli miðla á Íslandi 2014

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm tilteknum birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum. Talið er að birtingahús kaupi tæplega helming auglýsinga á markaði.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014) < http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778 > skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend>  skoðað 23. september 2015.

Fjölmiðlanefnd hefur tekið saman upplýsingar um skiptingu birtingafjár á Íslandi milli miðla árið 2014, í samstarfi við stærstu birtingahúsin á Íslandi. Samantektin leiðir í ljós að um 20,4% fjármagns sem varið var í vefauglýsingar á Íslandi 2014 rann til erlendra fyrirtækja á borð við Google og Facebook. Þetta þýðir að 3,2% alls birtingafjár á Íslandi fór til erlendra veffyrirtækja en sambærilegar tölur eru mun hærri í nágrannalöndum Íslands.

Birtingahúsin sem liðsinntu fjölmiðlanefnd við samantektina með því að afhenda upplýsingar um skiptingu birtingafjár fyrir árið 2014 voru ABS-fjölmiðlahús, Birtingahúsið, MediaCom Íslandi – Fjölmiðlahús, HN markaðssamskipti/Bestun Birtingahús og Ratsjá Media.

Í flestum vestrænum ríkjum er reynt að fylgjast með mikilvægri tölfræði um auglýsingar og upplýsingar um breytingar á auglýsingamarkaði eru birtar jafnóðum. Eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar samkvæmt lögum um fjölmiðla er að fylgjast með þróun og stöðu á fjölmiðlamarkaði. Með samstarfi fjölmiðlanefndar og birtingarhúsanna tekur fjölmiðlanefnd, sem hlutlægur aðili, saman þær tölur sem koma frá birtingarhúsunum og upplýsir um heildarskiptingu birtingarfjár á milli miðla á Íslandi.

Niðurstaðan samantektarinnar er sú að prentmiðlar hlutu stærsta hluta auglýsingakökunnar hér á landi árið 2014 eða 37,0% birtingafjár, sjónvarp fylgdi fast á eftir með 29,1% og útvarp með 15,8%. Innlendir vefmiðlar hlutu 12,4% birtingafjár en erlendir vefmiðlar 3,2%. Alls rann því 15,6% birtingafjár til vefmiðla árið 2014. Um 2,4% birtingafjár féll svo í flokkinn „annað“.

 

Tafla 1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

Skipting birtingafjár milli miðla  2014

Sjónvarp      1.384.628.956

29,1%

Útvarp          754.151.580

15,8%

Prent      1.762.861.149

37,0%

Vefur, innanlands          590.422.196

12,4%

Vefur, erlendis          150.970.274

3,2%

Annað          115.410.913

2,4%

Heildarvelta      4.758.445.068    

 

1: Skipting birtingafjár milli miðla 2014

 

Séu vefauglýsingar teknar út fyrir sviga kemur í ljós að innlendir vefmiðlar hlutu 79,6% birtingafjár á netinu en 20,4% rann til erlendra vefmiðla, á borð við Google og Facebook.

Tafla 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Auglýsingar á vefmiðlum 2014

Vefur, innanlands     590.422.196

79,6%

Vefur, erlendis     150.970.274

20,4%

Vefur, heildarvelta     741.392.470      

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Auglýsingar á vefmiðlum 2014

 

Til samanburðar má geta þess að samkvæmt nýrri danskri fjölmiðlarannsókn rann 51% þess fjármagns sem varið er í vefauglýsingar í Danmörku til erlendra fyrirtækja árið 2013 eða um 20% alls birtingafjár í Danmörku.[1]

Auglýsingalandslagið hefur tekið stórstígum breytingum á Norðurlöndunum á síðustu árum og þróast með þeim hætti að hlutur erlendra vefmiðla hefur aukist mjög á kostnað innlendra miðla. Vefmiðlar fengu langstærstan hluta birtingafjár í Danmörku árið 2013 en sjónvarp kom þar næst á eftir. Dönskum prentmiðlum hefur hins vegar gengið illa að laða til sín auglýsendur á síðustu árum og minnkaði hlutur dagblaða á auglýsingamarkaði um 55% á árunum 2000-2013 í Danmörku.

Samkvæmt niðurstöðum fjölmiðlanefndar rennur langstærstur hluti birtingafjár á Íslandi hins vegar ennþá til prentmiðla og eiga vefmiðlar töluvert langt í land með að ná sömu yfirburðastöðu og vefmiðlar í nágrannalöndum hafa náð. Hlutfall innlendra og erlendra vefmiðla nam sem fyrr segir einungis 15,6% af heildarveltu árið 2014 á móti 37,0% hlutfalli prentmiðla og 29,1% hlutfalli sjónvarpsmiðla.

Þrátt fyrir að tölvu- og netnotkun sé mest á Íslandi af öllum Evrópuríkjunum[2] sker Ísland sig að þessu leyti frá nágrannaríkjum sínum. Þar hefur þróunin verið sú að auglýsendur eru að færa sig yfir á netið í stórum stíl. Markaðsfyrirtækið Group M hefur spáð því að árið 2015 verði Bretland fyrsta landið í heiminum þar sem meira en helmingur allar auglýsingatekna renni til vefmiðla. Þau lönd sem talin eru veita Bretlandi hvað harðasta samkeppni í þessum efnum eru Svíþjóð (vefmiðlum spáð 47% hlutfalli auglýsingatekna 2015), Danmörk (43%), Ástralía (42%) og Noregur (40%).[3]

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.

***Uppfært 12. desember 2016.

 


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014)

<http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778> skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend> skoðað 23. september 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skipting birtingafjár milli miðla á Íslandi 2014

*Samantekt þessari er ætlað að gefa hugmynd um skiptingu birtingafjár á Íslandi fyrir árið 2014. Hún er byggð á tölum frá fimm tilteknum birtingahúsum á Íslandi en inn í hana vantar upplýsingar um auglýsingar sem keyptar eru milliliðalaust af fjölmiðlum. Talið er að birtingahús kaupi tæplega helming auglýsinga á markaði.

**Birtar tölur miðast við nettó viðskipti, þ.e. eftir afslætti en án þjónustulauna.


[1] „Mediernes udvikling 2014/Brancheanalyse – Reklameforbrug og pengeströmme til udenlandske virksomheder“ (Kulturstyrelsen, 2015) <http://www.kulturstyrelsen.dk/mediernes-udvikling-2014/brancheanalyse/reklameforbrug-og-pengestroemme/> skoðað 23. september 2015.

[2] „Tölvu- og netnotkun mest á Íslandi af öllum Evrópulöndum“ (Hagstofa Íslands, 27. janúar 2014) < http://hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10778 > skoðað 23. september 2015.

[3] Mark Sweney, „UK set to be first country in which more than half of ad spending goes digital“ (The Guardian, 1. desember 2014) <http://www.theguardian.com/media/2014/dec/01/gadget-obsessed-uk-top-digital-advertising-spend>  skoðað 23. september 2015.