Umsóknir um sérstakan rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla

Úthlutunarnefnd um stuðning við einkarekna fjölmiðla auglýsir eftir umsóknum einkarekinna fjölmiðla um sérstakan rekstrarstuðning sem veittur verður á árinu 2021. Umsóknir skulu sendar fjölmiðlanefnd eigi síðar en 1. ágúst 2021.

Með breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011, sem samþykkt var á Alþingi 25. maí 2021, var úthlutunarnefnd veitt heimild til að ákvarða sérstakan rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla. Úthlutunarnefnd skipa Árni Vilhjálmsson hæstaréttarlögmaður, Stefán Svavarsson endurskoðandi og Valgerður Anna Jóhannsdóttir, lektor við Háskóla Íslands.  Nefndarmenn voru tilnefndir af ríkisendurskoðanda og skipaðir af mennta- og menningarmálaráðherra 15. júní sl.

Í X. kafla B laga um fjölmiðla, sbr. frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla sem samþykkt var á Alþingi 25. maí 2021, og reglugerð nr. 770/2021 um rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla, eru tilgreind skilyrði fyrir rekstrarstuðningi til einkarekinna fjölmiðla og einnig getið sérstakra atriða sem þurfa að koma fram í umsókn. Er umsækjendum bent á að kynna sér þau og einnig hvaða kröfur eru gerðar um gögn sem eiga að fylgja umsókn. Samkvæmt lögunum sér fjölmiðlanefnd um umsýslu umsókna og veitir úthlutunarnefnd sérfræðiaðstoð eftir nánara samkomulagi.

Til úthlutunar árið 2021 verða 392 millj. kr. að frádreginni þóknun fyrir störf úthlutunarnefndar og öðrum kostnaði við umsýslu. Í 62. gr. i. laga um fjölmiðla kemur fram að að rekstrarstuðningur skuli að hámarki vera 25% af stuðningshæfum rekstrarkostnaði umsækjanda. Þá ráðist endanlegt hlutfall af umfangi og fjölda umsókna.

Umsóknargögn og leiðbeiningar eru neðar á síðunni. Sækja þarf skjölin, vista og fylla út í tölvu. Þegar umsóknareyðublaðið hefur verið útfyllt í tölvu þarf að prenta það út til undirritunar, skanna og senda ásamt viðauka og þeim fylgiskjölum sem beðið er um í umsókn. Mikilvægt er að öll fylgiskjöl fylgi með umsókn. Umsóknir skulu berast á netfang fjölmiðlanefndar, postur@fjolmidlanefnd.is, fyrir miðnætti 1. ágúst nk. Ef spurningar vakna um hvernig eigi að fylla umsóknina út er hægt að senda fyrirspurn á framangreint netfang.